Wystąpienia publiczne oczyma Steve'a Jobsa

News

Sztuka wystąpień publicznych

Steve Jobs był postacią różnie ocenianą, nie ulega jednak wątpliwości, że miał dar brania na warsztat nudnego przedmiotu i mówienia o nim tak, aby stawał się on częścią dramatycznej, a jednocześnie przekonującej historii. Wygłaszane przez niego prezentacje bywały więc porównywane do przedstawienia śledzonego w teatrze. Osiągnięcie sukcesu jest możliwe przede wszystkim wówczas, gdy pamiętamy o tym, by dbać o każdy szczegół.

To właśnie dlatego Jobs przygotowywał nawet próbne pokazy, na których koncentrował się między innymi na tym, czy światła są ustawione w odpowiedni sposób. Uważał też, że prezentacja może okazać się sukcesem przede wszystkim wówczas, gdy na papierze zostanie opracowany jej szkic, pracował więc często bez komputera, jedynie z ołówkiem i kartką papieru. Ciekawe było też podejście Jobsa do czasu niezbędnego na przemyślenia, jeśli bowiem prezentacja miała być dobra, Jobs zakładał, że powinny ją poprzedzać godziny przemyśleń.

Dziewięć filarów wybitnej prezentacji publicznej

Pierwszym filarem jest nagłówek, który nie powinien mieć więcej niż 140 znaków, w innym wypadku bowiem publiczność go nie zapamięta. Kolejnym jest deklaracja emocjonalnego zaangażowania, choć bowiem dzielenie emocjami jest trudnym zadaniem, właśnie tego oczekują słuchacze. Ogromne znaczenie wydają się mieć również tak zwane trzy główne myśli, jeszcze przed wystąpieniem należy więc zastanowić się nad tym, co właściwie chcemy powiedzieć osobom, które nas słuchają.

Historyczne wystąpienia

Czwartym filarem są metafory i analogie. Oczywiście, jeśli mają być one skuteczne, warto podchodzić poważnie do ich ćwiczenia, badania potwierdzają jednak, że ludzki mózg z łatwością je zapamiętuje, co uzasadnia podejmowanie tego rodzaju działań. Piątym filarem wydają się być demonstracje, jeśli więc to, o czym mówimy, można w jakiś sposób zademonstrować, nie powinniśmy wahać się nawet przez moment warto bowiem skoncentrować się na tym, aby to zrobić. Kolejnym filarem są partnerzy.

Ponownie nie jest to filar, na którym zawsze można się oprzeć, gdy jednak istnieje taka możliwość, warto korzystać z obecności na scenie innych osób. Nie można też nie docenić opinii klientów oraz rekomendacji pochodzących od osób trzecich oraz klipów wideo, których warto używać tak często, jak to tylko jest możliwe. Nie tylko uatrakcyjnia to przemówienie, ale również sprawia, że łatwiej je zapamiętać, nadal mówimy bowiem o praktyce, z którą rzadko mamy do czynienia. Kolejnym filarem są rekwizyty, jeśli więc mamy możliwość sięgania po nie, nie rezygnujmy z jej stosowania.